מחירון בטון מוחלק

מחירון בטון מוחלק

מחיר מחירון בטון מוחלק לפי כל הגורמים המשתנים ביציקות בטון מוחלקות.

למאמר על בטון מוחלק וכתבות נוספות כמו יתרונות וחסרונות ותמונות של עבודות לחצו על הקישור.

מחירון בטון מוחלק מחיר
מחירון בטון מוחלק מחיר

בטון מוחלק מחיר ברזל בעובי 6 מילימטר, בטון עובי 10 סנטימטר

מפרט גודל במ"ר מחיר
בטון מוחלק מחיר ברזל בעובי 6 מילימטר, בטון עובי 10 סנטימטר 10 8000
בטון מוחלק  ברזל בעובי 6 מילימטר, בטון עובי 10 סנטימטר 20 9000
בטון מוחלק מחיר ברזל בעובי 6 מילימטר, בטון עובי 10 סנטימטר 30 10000
בטון מוחלק  ברזל בעובי 6 מילימטר, בטון עובי 10 סנטימטר 40 11000
בטון מוחלק  ברזל בעובי 6 מילימטר, בטון עובי 10 סנטימטר 50 12000
בטון מוחלק מחיר ברזל בעובי 6 מילימטר, בטון עובי 10 סנטימטר 60 14000
בטון מוחלק  ברזל בעובי 6 מילימטר, בטון עובי 10 סנטימטר 70 15500
בטון מוחלק  ברזל בעובי 6 מילימטר, בטון עובי 10 סנטימטר 80 16000
בטון מוחלק  ברזל בעובי 6 מילימטר, בטון עובי 10 סנטימטר 90 17000
בטון מוחלק  ברזל בעובי 6 מילימטר, בטון עובי 10 סנטימטר 100 18000
בטון מוחלק  ברזל בעובי 6 מילימטר, בטון עובי 10 סנטימטר 120 21600
בטון מוחלק  ברזל בעובי 6 מילימטר, בטון עובי 10 סנטימטר 150 27000
בטון מוחלק  ברזל בעובי 6 מילימטר, בטון עובי 10 סנטימטר 200 36000

מחירון בטון מוחלק ברזל בעובי 8 מילימטר, בטון עובי 15 סנטימטר

מפרט גודל במ"ר מחיר
יציקת בטון מוחלק  ברזל בעובי 8 מילימטר, בטון עובי 15 סנטימטר 10 9500
יציקת בטון מוחלק  ברזל 8 מילימטר, בטון עובי 15 סנטימטר 20 11500
יציקת בטון מוחלק  ברזל בעובי 8 מילימטר, בטון עובי 15 סנטימטר 30 13500
יציקת בטון מוחלק  ברזל 8 מילימטר, בטון עובי 15 סנטימטר 40 15000
יציקת בטון מוחלק  ברזל בעובי 8 מילימטר, בטון עובי 15 סנטימטר 50 17000
יציקת בטון מוחלק  ברזל 8 מילימטר, בטון עובי 15 סנטימטר 60 18000
יציקת בטון מוחלק  ברזל בעובי 8 מילימטר, בטון עובי 15 סנטימטר 70 20500
יציקת בטון מוחלק  בעובי 8 מילימטר, בטון עובי 15 סנטימטר 80 22000
יציקת בטון מוחלק  ברזל בעובי 8 מילימטר, בטון עובי 15 סנטימטר 90 23500
יציקת בטון מוחלק  בעובי 8 מילימטר, בטון עובי 15 סנטימטר 100 25000
יציקת בטון מוחלק  ברזל בעובי 8 מילימטר, בטון עובי 15 סנטימטר 120 30000
יציקת בטון מוחלק  ברזל 8 מילימטר, בטון עובי 15 סנטימטר 150 37000
יציקת בטון ברזל בעובי 8 מילימטר, בטון עובי 15 סנטימטר 200 48000

מחירון בטון מוחלק: הוספת גוון צבע ליציקת בטון מוחלק

מפרט גודל במ"ר מחיר
מחיר הוספת גוון צבע ליציקת בטון מוחלק 10 1000
מחיר הוספת גוון צבע ליציקת בטון מוחלק 20 1000
עלות הוספת גוון צבע ליציקת בטון מוחלק 30 1100
עלות הוספת גוון צבע ליציקת בטון מוחלק 40 1200
מחיר הוספת גוון צבע ליציקת בטון מוחלק 50 1300
מחיר הוספת גוון צבע ליציקת בטון מוחלק 60 1400
עלות הוספת גוון צבע ליציקת בטון מוחלק 70 1500
עלות הוספת גוון צבע ליציקת בטון מוחלק 80 1600
מחיר הוספת גוון צבע ליציקת בטון מוחלק 90 1800
מחיר הוספת גוון צבע ליציקת בטון מוחלק 100 2000
עלות הוספת גוון צבע ליציקת בטון מוחלק 120 2400
עלות הוספת גוון צבע ליציקת בטון מוחלק 150 3000
מחיר הוספת גוון צבע ליציקת בטון מוחלק 200 4000

מחירון בטון מוחלק: תוספות סילר ליציקת בטון מוחלק

מפרט גודל במ"ר מחיר
מחיר ביצוע מריחה\התזה סילר ליציקת בטון מוחלק 10 2000
מחיר ביצוע מריחה\התזה סילר ליציקת בטון מוחלק 20 2000
עלות ביצוע מריחה\התזה סילר ליציקת בטון מוחלק 30 2500
עלות ביצוע מריחה\התזה סילר ליציקת בטון מוחלק 40 3000
מחיר ביצוע מריחה\התזה סילר ליציקת בטון מוחלק 50 3500
מחיר ביצוע מריחה\התזה סילר ליציקת בטון מוחלק 60 3500
עלות ביצוע מריחה\התזה סילר ליציקת בטון מוחלק 70 4000
עלות ביצוע מריחה\התזה סילר ליציקת בטון מוחלק 80 4000
עלות ביצוע מריחה\התזה סילר ליציקת בטון מוחלק 90 4500
מחיר ביצוע מריחה\התזה סילר ליציקת בטון מוחלק 100 4500
מחיר ביצוע מריחה\התזה סילר ליציקת בטון מוחלק 120 5000
עלות ביצוע מריחה\התזה סילר ליציקת בטון מוחלק 150 5500
עלות ביצוע מריחה\התזה סילר ליציקת בטון מוחלק 200 6000

מחירון בטון מוחלק: תוספות מריחת אפוקסי לבטון מוחלק בעובי 6 מיקרון

מפרט גודל במ"ר מחיר
מחיר מריחת אפוקסי לבטון מוחלק בעובי 6 מיקרון 10 2000
מחיר מריחת אפוקסי לבטון מוחלק בעובי 6 מיקרון 20 2500
עלות מריחת אפוקסי לבטון מוחלק בעובי 6 מיקרון 30 3000
עלות מריחת אפוקסי לבטון מוחלק בעובי 6 מיקרון 40 3500
מחיר מריחת אפוקסי לבטון מוחלק בעובי 6 מיקרון 50 4000
מחיר מריחת אפוקסי לבטון מוחלק בעובי 6 מיקרון 60 4500
עלות מריחת אפוקסי לבטון מוחלק בעובי 6 מיקרון 70 5000
עלות מריחת אפוקסי לבטון מוחלק בעובי 6 מיקרון 80 5500
מחיר מריחת אפוקסי לבטון מוחלק בעובי 6 מיקרון 90 6000
מחיר מריחת אפוקסי לבטון מוחלק בעובי 6 מיקרון 100 6500
עלות מריחת אפוקסי לבטון מוחלק בעובי 6 מיקרון 120 7500
עלות מריחת אפוקסי לבטון מוחלק בעובי 6 מיקרון 150 9500
מחיר מריחת אפוקסי לבטון מוחלק בעובי 6 מיקרון 200 12500

מחירון בטון מוחלק: תוספות ציפוי אפוקסי לבטון מוחלק בעובי 3 מילימטר

מפרט גודל במ"ר מחיר
מחיר ציפוי אפוקסי לבטון מוחלק בעובי 3 מילימטר. 10 5000
מחיר ציפוי אפוקסי לבטון מוחלק בעובי 3 מילימטר. 20 5500
עלות ציפוי אפוקסי לבטון מוחלק בעובי 3 מילימטר. 30 6000
עלות ציפוי אפוקסי לבטון מוחלק בעובי 3 מילימטר. 40 6500
מחיר ציפוי אפוקסי לבטון מוחלק בעובי 3 מילימטר. 50 7000
מחיר ציפוי אפוקסי לבטון מוחלק בעובי 3 מילימטר. 60 8000
עלות ציפוי אפוקסי לבטון מוחלק בעובי 3 מילימטר. 70 9000
עלות ציפוי אפוקסי לבטון מוחלק בעובי 3 מילימטר. 80 10000
מחיר ציפוי אפוקסי לבטון מוחלק בעובי 3 מילימטר. 90 11000
מחיר ציפוי אפוקסי לבטון מוחלק בעובי 3 מילימטר 100 12000
עלות ציפוי אפוקסי לבטון מוחלק בעובי 3 מילימטר 120 14500
עלות ציפוי אפוקסי לבטון מוחלק בעובי 3 מילימטר 150 18000
מחיר ציפוי אפוקסי לבטון מוחלק בעובי 3 מילימטר 200 22000

מחירון בטון מוחלק: תוספות צריבה בטון לבטון מוחלק דקורטיבי

מפרט גודל במ"ר מחיר
מחיר הוספת צריבת בטון ליציקת בטון מוחלק-בטון צרוב. 10 5000
מחיר הוספת צריבת בטון ליציקת בטון מוחלק-בטון צרוב. 20 5000
עלות הוספת צריבת בטון ליציקת בטון מוחלק-בטון צרוב. 30 5500
עלות הוספת צריבת בטון ליציקת בטון מוחלק-בטון צרוב. 40 5500
מחיר הוספת צריבת בטון ליציקת בטון מוחלק-בטון צרוב. 50 6000
מחיר הוספת צריבת בטון ליציקת בטון מוחלק-בטון צרוב. 60 6000
עלות הוספת צריבת בטון ליציקת בטון מוחלק-בטון צרוב. 70 6500
עלות הוספת צריבת בטון ליציקת בטון מוחלק-בטון צרוב. 80 7000
מחיר הוספת צריבת בטון ליציקת בטון מוחלק-בטון צרוב. 90 7500
מחיר הוספת צריבת בטון ליציקת בטון מוחלק-בטון צרוב 100  8000
עלות הוספת צריבת בטון ליציקת בטון מוחלק-בטון צרוב 120 9000
עלות הוספת צריבת בטון ליציקת בטון מוחלק-בטון צרוב 150 11000
עלות הוספת צריבת בטון ליציקת בטון מוחלק-בטון צרוב 200 13000

מחירון בטון מוחלק: תוספות חומר שחיקה לבטון מוחלק

מפרט גודל במ"ר מחיר
עלות הוספת חומר שחיקה ליציקת בטון מוחלק לתעשייה 10 1000
עלות הוספת חומר שחיקה ליציקת בטון מוחלק לתעשייה 20 1000
מחיר הוספת חומר שחיקה ליציקת בטון מוחלק לתעשייה 30 1500
מחיר הוספת חומר שחיקה ליציקת בטון מוחלק לתעשייה 40 2000
עלות הוספת חומר שחיקה ליציקת בטון מוחלק לתעשייה 50 2500
עלות הוספת חומר שחיקה ליציקת בטון מוחלק לתעשייה 60 3000
מחיר הוספת חומר שחיקה ליציקת בטון מוחלק לתעשייה 70 3500
מחיר הוספת חומר שחיקה ליציקת בטון מוחלק לתעשייה 80 4000
עלות הוספת חומר שחיקה ליציקת בטון מוחלק לתעשייה 90 4500
עלות הוספת חומר שחיקה ליציקת בטון מוחלק לתעשייה 100 5000
מחיר הוספת חומר שחיקה ליציקת בטון מוחלק לתעשייה 120 6000
מחיר הוספת חומר שחיקה ליציקת בטון מוחלק לתעשייה 150 7500
מחיר הוספת חומר שחיקה ליציקת בטון מוחלק לתעשייה 200 10000
  • כל המחירים המצוינים אינם כוללים מע"מ.
  • כל המחירים הנם הערכת מחיר בלבד והמחיר הממוצע לעבודה ( ישנם עבודות שמחירם תלוי בשטח העבודה ואופן העבודה שניתן לבצע אותה בכל פרויקט).
  •  חלק ממחירי עבודות השיפוצים הם מחירים שבהלך שיפוץ כללי קומפלט ולא בהזמנת פריט בודד.
  • מחירון הדקל שיפוצים נבנה על מנת לתת ללקוח רקע למחירי העבודות השונות ולעזור ללקוח להבין טווח מחירים לשיפוץ הדירה.