מחירון עבודות חשמל

מחירון עבודות חשמל

מחירון עבודות חשמל מחיר ומפרט מדויק

מחירון דקל שיפוצים נועד לתת לכם מושג והערכות מחיר לעבודות חשמל בבית, במשרד ובמפעל.

מחירון עבודות חשמל
מחירון עבודות חשמל
מפרט כמות מחיר
אספקה והרכבה של לוח חשמל הכולל ארון תקני השקוע בקיר בגודל הדרוש. כולל הזנה עד למונה החשמל. יחידה 3000
מחיר התקנת שקע גוויס יחידה 300
מחיר התקנת שקע גוויס מוגן מים יחידה 350
עלות שקע  כוח יחידה 500
הספקה והרכבה של מקבץ סימבוקס 8נקודות יחידה 1400
מאור בקיר + הדלקה יחידה 400
מאור בקיר מוגן מים+ הדלקה יחידה 400
מאור בתקרה + הדלקה יחידה 400
מאור בתקרה  מוגן מים+ הדלקה יחידה 400
לחצן לאינטרקום + דיבורית יחידה 1200
נקודת טלפון יחידה 500
נקודת T.V יחידה 500
מאור כולל הדלקה בזרם חילופין יחידה 800
נקודת מאור לחצר + הדלקה יחידה 450
נקודת תקשורת ו- T.V  עד ללוח התקשורת כולל חוט משיכה יחידה 500
צנרת צינור שרשורי "2 מנקודת T.V עד למכשיר LCD יחידה 250
הדלקה עם נורת ביקורת והזנה לדוד חשמל עם שעון שבת יחידה 650
הדלקה עם נורת ביקורת והזנה למפזר חשמלי  בשירותים יחידה 400
לחצן פעמון מואר + הזנה לפעמון שיסופק ע"י המזמין יחידה 500
מאור כולל הזנה והדלקה בזרם חילופין יחידה 900
מאור כולל הזנה והדלקה בזרם מוצלב יחידה 1200
נק' שקע למחמם מים על גז יחידה 300
התקנת ספוט +שנאי +נורה 120
מחיר החלפת שקע ליחידה 50
חציבה לשרשורי +תיקוני טיח למטר רץ 130
עלות התקנת גוף תאורה פשוט ליחידה 100
מחיר התקנת נברשת ליחידה 250

מחירון חשמל

מחירון חשמל מפורט זה בא לעזור לכם להעריך את עלות השיפוץ בביתכם

לקבלת הצעת מחיר מסודרת לחצו הדקל שיפוצים

מחירון הדקל חשמל

מחירון הדקל חשמל: פירוט עבודות חשמל שונות בבית במשרד ובמפעל.

  • כל המחירים המצוינים אינם כוללים מע"מ.
  • כל המחירים הנם הערכת מחיר בלבד והמחיר הממוצע לעבודה ( ישנם עבודות שמחירם תלוי בשטח העבודה ואופן העבודה שניתן לבצע אותה בכל פרויקט).
  •  חלק ממחירי עבודות השיפוצים הם מחירים שבהלך שיפוץ כללי קומפלט ולא בהזמנת פריט בודד.
  • מחירון הדקל שיפוצים נבנה על מנת לתת ללקוח רקע למחירי העבודות השונות ולעזור ללקוח להבין טווח מחירים לשיפוץ הדירה.

למאמר על עבודות חשמל וכתבות נוספות של עבודות חשמל והתקנת לוחות חשמל  ותמונות של עבודות לחצו על הקישור.