מחירון מפקח שיפוצים

מחירון מפקח שיפוצים מפורט עם כל העלויות והמחירים לפיקוח על שיפוץ דירה קומפלט.

למחירונים נוספים: מחירון שיפוצים.

מחירון מפקח שיפוצים-מפקח בניה
מחירון מפקח שיפוצים-מפקח בניה
מפרטכמות\גודלמחיר
מחיר פיקוח על שיפוץ דירה  1 חדריםקומפלט שיפוץ כללי6,000
מחיר פיקוח על שיפוץ דירה  2 חדריםקומפלט שיפוץ כללי8,000
מחיר פיקוח על שיפוץ דירה  3 חדריםקומפלט שיפוץ כללי13,000
מחיר פיקוח על שיפוץ דירה  4 חדריםקומפלט שיפוץ כללי15,000
מחיר פיקוח על שיפוץ דירה  5 חדריםקומפלט שיפוץ כללי18,000
מחיר פיקוח על שיפוץ דירה  6 חדריםקומפלט שיפוץ כללי20,000
מחיר פיקוח על שיפוץ דירה  7 חדריםקומפלט שיפוץ כללי22,000
מחיר פיקוח על שיפוץ דירה  50    מטרקומפלט שיפוץ כללי7,000
מחיר פיקוח על שיפוץ דירה  60    מטרקומפלט שיפוץ כללי9,000
מחיר פיקוח על שיפוץ דירה  70    מטרקומפלט שיפוץ כללי13,000
מחיר פיקוח על שיפוץ דירה  80    מטרקומפלט שיפוץ כללי14,000
מחיר פיקוח על שיפוץ דירה  90    מטרקומפלט שיפוץ כללי15,000
מחיר פיקוח על שיפוץ דירה  100  מטרקומפלט שיפוץ כללי16,000
מחיר פיקוח על שיפוץ דירה  110  מטרקומפלט שיפוץ כללי18,000
מחיר פיקוח על שיפוץ דירה  120  מטרקומפלט שיפוץ כללי20,000
מחיר פיקוח על שיפוץ דירה  130  מטרקומפלט שיפוץ כללי22,000

מחירון מפקח שיפוצים – מפקח בניה מחירון

מפקח בניה מחירון לעבודה לפי חודש הוא בין 5000-15000 +מע"מ שקלים בחודש.

כמובן הכל תלוי בתכניות ובגודל הפרויקט ובתדירות ניהול הפרויקט.

  • כל המחירים המצוינים אינם כוללים מע"מ.
  • כל המחירים הנם הערכת מחיר בלבד והמחיר הממוצע לעבודה ( ישנם עבודות שמחירם תלוי בשטח העבודה ואופן העבודה שניתן לבצע אותה בכל פרויקט).
  •  חלק ממחירי עבודות שיפוצים הם מחירים שבהלך שיפוץ כללי קומפלט ולא בהזמנת פריט בודד.
  • מחירון הדקל שיפוצים נבנה על מנת לתת ללקוח רקע למחירי העבודות השונות ולעזור ללקוח להבין טווח מחירים לשיפוץ הדירה.

דקל קרואני, מנכ"ל חברת הדקל שיפוצים נותן שירותי פיקוח על שיפוץ מכל הסוגים.