מחירון עבודות חשמל

מחירון עבודות חשמל מחיר ומפרט מדויק

מחירון דקל שיפוצים נועד לתת לכם מושג והערכות מחיר לעבודות חשמל בבית, במשרד ובמפעל.

מחירון עבודות חשמל
מחירון עבודות חשמל
מפרטכמותמחיר
אספקה והרכבה של לוח חשמל הכולל ארון תקני השקוע בקיר בגודל הדרוש. כולל הזנה עד למונה החשמל.יחידה3000
מחיר התקנת שקע גוויסיחידה300
מחיר התקנת שקע גוויס מוגן מיםיחידה350
עלות שקע  כוחיחידה500
הספקה והרכבה של מקבץ סימבוקס 8נקודותיחידה1400
מאור בקיר + הדלקהיחידה400
מאור בקיר מוגן מים+ הדלקהיחידה400
מאור בתקרה + הדלקהיחידה400
מאור בתקרה  מוגן מים+ הדלקהיחידה400
לחצן לאינטרקום + דיבוריתיחידה1200
נקודת טלפוןיחידה500
נקודת T.Vיחידה500
מאור כולל הדלקה בזרם חילופיןיחידה800
נקודת מאור לחצר + הדלקהיחידה450
נקודת תקשורת ו- T.V  עד ללוח התקשורת כולל חוט משיכהיחידה500
צנרת צינור שרשורי “2 מנקודת T.V עד למכשיר LCDיחידה250
הדלקה עם נורת ביקורת והזנה לדוד חשמל עם שעון שבתיחידה650
הדלקה עם נורת ביקורת והזנה למפזר חשמלי  בשירותיםיחידה400
לחצן פעמון מואר + הזנה לפעמון שיסופק ע”י המזמיןיחידה500
מאור כולל הזנה והדלקה בזרם חילופיןיחידה900
מאור כולל הזנה והדלקה בזרם מוצלביחידה1200
נק’ שקע למחמם מים על גזיחידה300
התקנת ספוט +שנאי +נורה120
מחיר החלפת שקעליחידה50
חציבה לשרשורי +תיקוני טיחלמטר רץ130
עלות התקנת גוף תאורה פשוטליחידה100
מחיר התקנת נברשתליחידה250

חשמלאי – מחירון עבודות חשמל

מחירון חשמל מפורט זה בא לעזור לכם להעריך את עלות השיפוץ בביתכם

לקבלת הצעת מחיר מסודרת לחצו הדקל שיפוצים

מחירון עבודות חשמל – מחירון הדקל חשמל

מחירון הדקל חשמל: פירוט עבודות חשמל שונות בבית במשרד ובמפעל.

  • כל המחירים המצוינים אינם כוללים מע”מ.
  • כל המחירים הנם הערכת מחיר בלבד והמחיר הממוצע לעבודה ( ישנם עבודות שמחירם תלוי בשטח העבודה ואופן העבודה שניתן לבצע אותה בכל פרויקט).
  •  חלק ממחירי עבודות השיפוצים הם מחירים שבהלך שיפוץ כללי קומפלט ולא בהזמנת פריט בודד.
  • מחירון הדקל שיפוצים נבנה על מנת לתת ללקוח רקע למחירי העבודות השונות ולעזור ללקוח להבין טווח מחירים לשיפוץ הדירה.

למאמר על עבודות חשמל וכתבות נוספות של עבודות חשמל והתקנת לוחות חשמל  ותמונות של עבודות לחצו על הקישור.